Hvem kan søke?

- Er du mellom 13 og 23 år, og har et talent du ønsker å utvikle?
- Skaper du noe eller er utøvende innen idrett, kunst og kultur?
- Er du kunde i Eidsberg Sparebank, eller bor i Eidsberg eller Sarpsborg kommune?

Er svaret på disse tre spørsmålene ja, er du en potensiell mottaker av Eidsberg Sparebanks Stipend for Unge Talenter.
Hvert år blir deler av bankens overskudd tilført bankens Ungdomsfond, og det er disse pengene du kan søke om midler fra. Vi ønsker å hjelpe ungdom med talent og drømmer.

Hvordan søker man?

Det er mange om beinet, så det er viktig at du beskriver så godt du kan hva du holder på med, og hvorfor du søker om penger. Driver du med idrett, er det fint om du skriver litt om treningsopplegget ditt, samt plasseringer i ulike konkurranser. Driver du med noe innen kunst/kultur, kan du legge ved eksempler på det du gjør. Det er også viktig at du er konkret på hva du skal bruke pengene til, og hvorfor det er viktig for deg. Kort fortalt: hva har du fått til, og hvor vil du?

Alle som søker må fylle ut grunnskjemaet, som du finner bakpå denne brosjyren. Dette er for å sikre oss at vi får den aller nødvendigste informasjonen om deg. Vi foretrekker å få alt samlet som et PDF-dokument på e-post, men det kan også leveres på papir.

Søknaden sendes til:
“Unge Talenter”
Eidsberg Sparebank
Storgt 2
1850 Mysen

eller til post@esbank.no (emne “Unge Talenter”).
Søknadsfrist: 22. mai 2019.

Hvilke regler gjelder?

For å bli vurdert, er det viktig at man overholder følgende regler:

- Søker er mellom 13 og 23 år.
- Kunde i Eidsberg Sparebank eller bosatt i Eidsberg eller Sarpsborg kommune.
- Søker er en privatperson, og ikke et lag eller forening.
- All informasjon i søknaden er korrekt, og eventuelle eksempler er skapt av søkeren selv.
- Søknad og eventuelt vedlegg blir ikke returnert.
- Juryens avgjørelse er endelig, og truffet på det grunnlag de mener er riktig.
- Eidsberg Sparebank har rett til å offentliggjøre hvilke søkere som mottar midler og bruke dette i markedsføring.
- Midlene som eventuelt mottas skal brukes til det formålet det er søkt om.
- Kun mottakere av midler vil bli kontaktet.
- Er ikke søkeren selv myndig, skal en foresatt signere på søknaden om at disse reglene er og blir overholdt.

Hvordan velges mottakerene?

Juryen består av representanter fra Eidsberg Sparebank, med eventuell støtte fra kyndige innen de interesseområdene det kommer søknader fra. Det er derfor viktig at dine prestasjoner forklares i søknaden, slik at også folk med begrenset kunnskap om det du driver med, kan forstå det. Det kan derfor være lurt å oppsummere resultatene dine, fremfor å legge med resultatlister fra de siste årene.

Blir man ikke valgt ut et år, anbefaler vi at man søker igjen neste år!

Last ned skjema her.