Eidsberg Sparebank har etter hvert opparbeidet seg lang og bred forsikringserfaring. Gjennom vårt forsikringsselskap, Eika Forsikring, hjelper vi kundene våre med å ta vare på eiendeler og det kjæreste vi har - våre nærmeste. 

Den store økningen av kunder som har sine forsikringsavtaler gjennom oss har medført at vi nå ser behovet for ytterligere kapasitet og kompetanse. Vi har derfor dannet et eget forsikringsteam i banken.

Har du spørsmål rundt forsikring kan du ta kontakt med dem på 69 89 91 01 eller forsikring@esbank.no