Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.
Årets kundemåling for privatkunder gjennomføres i perioden 19. januar til 20. februar. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup (survey@norskgallup.no)