Våre stemmeberettige kunder kan nå fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. De som ønsker å delta på møtet må senest 16. mars 2022 kl. 15.00 melde seg på her og evt registrere forslag på samme sted.

 

Generalforsamlingen består av 16 kundevalgte medlemmer.

Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer. Alle velges for 4 år.

 

Følgende kundevalgte medlemmer er på valg:

Anne Berit Lund Haube

Runar Andresen

Hege Bakke

 

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer.

 

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget. 

 

Valget forberedes av egen valgkomite. Valgkomiteen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling.

 

Valgkomiteens forslag til kundevalgte representanter vil offentliggjøres så snart det er klart.

 

Knut J. Herland
Generalforsamlingens leder