Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre næringslivskunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.

Årets kundemåling gjennomføres i perioden 29.august til 28. september. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kantar/Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup survey@norskgallup.no