Prisliste gjeldene fra 1. aug 2024

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Privat

Kundeprogrammer

Boliglån

Bankkonto - priser

Øvrige tjenester

Forbrukslån og refinansiering

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy og båt - priser

Kredittkort - priser

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Bedrift generelt

Lån og kreditter BM

Sparing BM

Andre kontotyper

Betalingsformidling BM

Sammenlign priser

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen