En ny hovedbankavtale ble i dag signert av ordfører Erik Unaas og adm.banksjef Morten Christoffersen i Eidsberg Sparebank. Dette er den andre gangen Eidsberg kommunes bankavtale blir reforhandlet, etter at kommunene ble pålagt å legge ut avtalene på anbud med fire års mellomrom.

Som ved forrige utlysning, kunne Eidsberg Sparebank nok en gang tilby de mest gunstige vilkårene - denne gang i konkurranse med fire andre banker.
- Eidsberg Sparebank er glad for å videreføre kundeforholdet med Eidsberg kommune som en profesjonell aktør, sier adm.banksjef Morten Christoffersen.
Avtalen omfatter alle de banktjenestene som kommunen har behov for, og vil vedvare frem til kommunesammenslåingen i 2020.