Hopp til innholdet

Våre priser

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Ung (0 - 17 år) - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)

Rente/Pris
Betaling m/KID 0 kr
Betaling m/melding 0 kr
Betaling m/oblat-kvittering 20 kr
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast betaling til andres konto i vår bank 0 kr
Fast betaling til konto i annen bank 0 kr
Fast betaling m/KID 0 kr
Avtalegiro 0 kr
eFaktura 0 kr
Straksbetaling i MobilBank 0 kr
Utenlandsbetalinger Se egen prisliste
Rente/Pris
Årspris bankkort Barn/Ung 0 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 0 kr
Varekjøp BankAxept 0 kr
Varekjøp Visa * 0 kr

* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.  

Rente/Pris
Kontantuttak i våre Minibanker 10 kr
Kontantuttak i andre bankers Minibanker Prises av Minibank-eier
Kontantuttak i butikk 20 kr
Kontantinnskudd via innskuddsautomat 0 kr
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) 0 kr
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
* Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.

Boost (18 - 33 år) - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)

Rente/Pris
Betaling m/KID 0 kr
Betaling m/melding 0 kr
Betaling m/oblat-kvittering 20 kr
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast betaling til andres konto i vår bank 0 kr
Fast betaling til konto i annen bank 0 kr
Fast betaling m/KID 0 kr
Avtalegiro 0 kr
eFaktura 0 kr
Straksbetaling i MobilBank 0 kr
Utenlandsbetalinger Se egen prisliste
Rente/Pris
Årspris bankkort Voksen/Basis på Brukskonto Boost 250 kr
Årspris bankkort Voksen/Basis på Ekstrakonto 350 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 150 kr
Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Boost/Ekstrakonto 0 kr
Varekjøp Visa fra Brukskonto Boost * 0 kr
Varekjøp Visa fra Ekstrakonto * 2 kr

* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.

Rente/Pris
Kontantuttak i våre Minibanker 10 kr
Kontantuttak i andre bankers Minibanker Prises av Minibank-eier
Kontantuttak i butikk 20 kr
Kontantinnskudd via innskuddsautomat 0 kr
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) 0 kr
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * 0,5 % av beløp + 35 kr
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
* Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.

Premium - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)

Rente/Pris
Betaling m/KID 0 kr
Betaling m/melding 0 kr
Betaling m/oblat-kvittering 20 kr
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast betaling til andres konto i vår bank 0 kr
Fast betaling til konto i annen bank 0 kr
Fast betaling m/KID 0 kr
Avtalegiro 0 kr
eFaktura 0 kr
Straksbetaling i MobilBank 0 kr
Utenlandsbetalinger Se egen prisliste
Rente/Pris
Årspris bankkort Voksen/Basis på Brukskonto Premium 300 kr
Årspris bankkort Voksen/Basis på Ekstrakonto 350 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 150 kr
Varekjøp BankAxept fra Brukskonto Premium/Ekstrakonto 0 kr
Varekjøp Visa fra Brukskonto Premium * 0 kr
Varekjøp Visa fra Ekstrakonto * 2 kr

* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.

Rente/Pris
Kontantuttak i våre Minibanker 10 kr
Kontantuttak i andre bankers Minibanker Prises av Minibank-eier
Kontantuttak i butikk 20 kr
Kontantinnskudd via innskuddsautomat 0 kr
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) 0 kr
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * 0,5 % av beløp + 35 kr
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
* Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.

Basis - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)

Rente/Pris
Betaling m/KID 2 kr
Betaling m/melding 3 kr
Betaling m/oblat-kvittering 20 kr
Overføring mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast overføring/betaling mellom egne kontoer eller til konto man disponerer i vår bank 0 kr
Fast betaling til andres konto i vår bank 0 kr
Fast betaling til konto i annen bank 3 kr
Fast betaling m/KID 3 kr
Avtalegiro 1,50 kr
eFaktura 1,50 kr
Straksbetaling i MobilBank 0 kr
Utenlandsbetalinger Se egen prisliste
Rente/Pris
Årspris bankkort Voksen/Basis  350 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 150 kr
Varekjøp BankAxept 2 kr
Varekjøp Visa  * 2 kr

* Varekjøp Visa er eksempelvis betaling med kort i utlandet, netthandel, apper, Vipps til bedrifter, samt enkelte terminaler i Norge.

Rente/Pris
Kontantuttak i våre Minibanker 10 kr
Kontantuttak i andre bankers Minibanker Prises av Minibank-eier
Kontantuttak i butikk 20 kr
Kontantinnskudd via innskuddsautomat 0 kr
Kontantinnskudd via Kontanttjenester i Butikk (KIB) 0 kr
Kontantuttak Minibank Visa innland/utland * 0,5 % av beløp + 35 kr
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
* Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.

Boliglån - priser

Rente/pris
Nominell rente fra 4,99 %
Effektiv rente fra 5,16 %
Etableringsgebyr fra 2 000 kr
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Termingebyr 50 kr pr termin/forfall
Endring på lån fra 500 kr
Prioritetsvikelse, pantefrafall 500 kr
Tinglysningsgebyr/retinglysning 500 kr
Tinglysningsgebyr Borettslag 500 kr
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Forsinkelsesrente 12,50 %
BLU Uno er tilgjengelig for de under 34 år og skal kjøpe sin første bolig. 
Priseksempel

Effektiv rente 5,16 % ved annuitetslån over 25 år, 2.000.000 kr. Kostnad 1.523.592,- kr, totalt 3.523.592,- kr.

Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og løpende lån fra 14.12.2023.

Rente/Pris
Nominell rente fra 5,30 %
Effektiv rente fra 5,49 %
Etableringsgebyr fra 2 000 kr
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Termingebyr 50 kr pr termin/forfall
Endring på lån fra 500 kr
Prioritetsvikelse, pantefrafall 500 kr
Tinglysningsgebyr/retinglysning 500 kr
Tinglysningsgebyr borettslag 500 kr
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Forsinkelsesrente 12,50 %
BLU er tilgjengelig for de under 34 år
Priseksempel
Effektiv rente 5,49 % ved annuitetslån over 25 år, 2.000.000 kr. Kostnad 1.632.875,- kr, totalt 3.632.875,- kr.
Rente/Pris
Nominell rente over 2 millioner, fra 5,70 %
Nominell rente under 2 millioner, fra 6,00 %
Effektiv rente over 2 millioner, fra 5,91 %
Effektiv rente under 2 millioner, fra 6,28 %
Etableringsgebyr fra 2 000 kr
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Termingebyr 50 kr pr termin/forfall
Endring på lån, fra 500 kr
Prioritetsvikelse, pantefrafall 500 kr
Tinglysningsgebyr/retinglysning 500 kr
Tinglysningsgebyr borettslag 500 kr
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Forsinkelsesrente 12,50 %
Priseksempel

Effektiv rente 5,91 %, 2 millioner over 25 år. Kostnad: 1.776.360,- kr, totalt 3.776.360,- kr.
Effektiv rente 6,28 %, 1 millioner over 25 år. Kostnad: 952.872,- kr, totalt 1.952.872,- kr.

Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.

Renter/Pris
Nominell rente over 2 millioner, fra 5,70 %
Nominell rente under 2 millioner, fra 6,00 %
Effektiv rente I henhold til ramme
Etableringsgebyr fra 2 000 kr
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Kontoholdsgebyr 50 kr pr måned
Purregebyr 35 kr
Fornyelse rammelån 1 000 kr
Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.
Rente/Pris
Nominell rente, fra 8,95 %
Effektiv rente Spør oss
Etableringsgebyr fra 3 000 kr
Provisjon av bevilget ramme 0,33 % pr kvartal kommer i tillegg
Endring på lån, fra 500 kr
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Forsinkelsesrente 12,50 %
Effektiv rente er erstattet med provisjon på byggelån, grunnet varierende utnyttelsesgrad.

Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.

Bankkonto - priser (Gjelder fra 1. aug 2024)

Rente/Pris
BSU 6,75 %
Sparekonto Bra Start 6,75 %

Året man passerer 34 år reduseres renten til Sparekonto Privat-rente.

* Inntil 400 000 kr. Overskridende følger rente på Sparekonto Privat over 500 000 kr.

Satsene gjelder fra 14.12.2023.

Pris/Rente
Sparekonto under 100 000 kr 3,75 %
Sparekonto over 100 000 kr 3,85 %
Sparekonto over 500 000 kr 4,10 %
Sparekonto over 1 000 000 kr 4,50 %
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år 3,00 % av uttak
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr

Sparekonto er det samme som kapitalkonto. Satsene gjelder fra første krone.

Satsene gjelder fra 14.12.2023.

Pris/Rente
Brukskonto Basis/Ung/Boost/Premium/Ekstrakonto 0,05 %
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Pris/rente
Opprettelse av depositumskonto 800 kr
Innskuddsrente 1,30 %

Øvrige tjenester (Gjelder fra 1. aug 2024)

Pris/Rente
Direkte belastning av giro i skranken 95 kr
Levering av giro i skranken/postkasse (belastes innen 48 timer) 25 kr
Overføring mellom egne kontoer i skranke/manuelt 10 kr
Feil informasjon på giro 150 kr
Betaling til utland i skranke 450 kr
Utbetalingsanvisning 65 kr
Kontoutskrift på papir (skranken/pr post) 50 kr pr mnd
Kontoutskrift sendt på e-post/digitalt 5 kr pr mnd
Kort/PIN-kode hentes i banken 50 kr
Uttak i våre Minibanker med debetkort fra annen bank 35 kr pr uttak
Gavekort Visa 40 kr inkl gaveomslag
Bankremisse 100 kr inkl gaveomslag
Stor gavesjekk (symbolsk) 50 kr
Myntruller. Ta gjerne kontakt for bestilling. 10 kr pr rull
Avslutning og overføring av konto til annen bank 155 kr
Sperret kundeforhold grunnet manglende kundetiltak 50 kr pr mnd
Avvikling av kundeforhold grunnet manglende kundetiltak (jmf Hvitvaskingsloven §24) 500 kr
Pris/Rente
SEPA-betaling 50 kr
Europa-betaling 50 kr
Øvrige betaling 75 kr
Tilleggspris når avsender skal betale omkostninger i utlandet. Betaling i valuta eller til land utenom EU/EØS kan bli belastet gebyrer i utlandet, til tross for at tillegg er betalt. 175 kr
Kopi av Swift-melding 150 kr
Hvis betalingen stoppes som følge av feil/manglende informasjon fra kunde, eller stoppes etter ønske fra kunde. (Reklamasjon) * 500 kr
Innbetaling fra utlandet: Beløp under NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta 50 kr 
Innbetaling fra utlandet: Beløp over NOK 5.000 eller motverdi i utenlandsk valuta 100 kr
Innbetaling fra utlandet: EU/SEPA-betaling ** 20 kr

* Eventuelle omkostninger i annen bank vil komme i tillegg. Er betalingen belastet konto, innebærer en tilbakemelding at betalingen blir tilbakeført etter bankens kjøpskurs i den aktuelle valuta. Vekslingen vil normalt medføre tap.

** Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra SEPA-land med standard omkostningskode, dvs mottaker betaler kun omkostningene i Norge. Omfatter alle beløp i euro og beløp inntil SEK 500.000.

Bankkonto - priser (Gjelder til 1. aug 2024)

Rente/Priser
Brukskonto 0,05%
Aktiv Start/Ung Voksen/Ekstra-konto 0,05%
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Renter/Pris
Sparekonto under 100.00 3,75 %
Sparekonto over 100.000 3,85 %
Sparekonto over 500.000 4,10 %
Sparekonto over 1.000.000 4,50 %
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år 3,00 % av uttak
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Sparekonto er det samme som kapitalkonto. Satsene gjelder fra første krone.
Satsene gjelder fra 14.12.2023.
Renter/Priser
BSU 6,75 % 
Bra Start 6,75 % *
Året man passerer 34 år reduseres renten til ordinær sparekonto-rente. 

Inntil kr 400.000,-. Overskridende følger rente på ordinær sparekonto over 500.000,-.

Satsene gjelder fra 14.12.2023.

Rente/Pris
Opprettelse av depositumskonto 800 kr
Innskuddsrente 1,30 %

Bankkort - priser (Gjelder til 1. aug 2024)

Rente/Pris
Årsavgift 250 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 100 kr
Eget design på kort 100 kr
Varekjøp * 2 kr
Varekjøp Visa * / ** 2 kr
Kontantuttak minibank 0 kr
Kontantuttak minibank - annen bank    (Prises av automateier)
Kontantuttak minibank utland 35 kr + 0,5 % av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95%

* Kunder i Aktiv Ekstra eller Aktiv Ung Voksen-programmet har gebyrfrie varekjøp, men dette gjelder ikke Visa-transaksjoner. 
** Følgende gebyrer kan påløpe:

 • Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
 • Visa varekjøp: Bruk av enkelte betalingstilbydere (f.eks Google Pay) vil generere Visa gebyr.
Rente/Pris
Årsavgift 250 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 100 kr
Eget design på kort 100 kr
Varekjøp * 2 kr
Varekjøp Visa * / ** 2 kr
Kontantuttak minibank 0 kr
Kontantuttak minibank - annen bank    (Prises av automateier)
Kontantuttak minibank utland 35 kr + 0,5 % av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95%

* Kunder i Aktiv Ekstra eller Aktiv Ung Voksen-programmet har gebyrfrie varekjøp, men dette gjelder ikke Visa-transaksjoner. 
** Følgende gebyrer kan påløpe:

 • Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
 • Visa varekjøp: Bruk av enkelte betalingstilbydere (f.eks Google Pay) vil generere Visa gebyr.
Rente/Pris
Årsavgift 0 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 100 kr
Eget design på kort 100 kr
Legitimasjon (13-18 år) 100 kr
Varekjøp * 2 kr
Varekjøp Visa * / ** 2 kr
Kontantuttak minibank 0 kr
Kontantuttak minibank - annen bank    (Prises av automateier)
Kontantuttak minibank utland 35 kr + 0,5 % av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95%

* Kunder i Aktiv Ekstra eller Aktiv Ung Voksen-programmet har gebyrfrie varekjøp, men dette gjelder ikke Visa-transaksjoner. 
** Følgende gebyrer kan påløpe:

 • Minibank utland: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
 • Visa varekjøp: Bruk av enkelte betalingstilbydere (f.eks Google Pay) vil generere Visa gebyr.
Rente/Pris
Årsavgift 0 kr
Rebestilling av tapt/ødelagt kort 100 kr
Eget design på kort 100 kr
Varekjøp * 0 kr
Varekjøp Visa * / ** 2 kr
Kontantuttak minibank 0 kr
Kontantuttak minibank - annen bank    (Prises av automateier)
Kontantuttak minibank utland 35 kr + 0,5 % av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95%

* Visa Junior har 20 gebyrfrie varekjøp pr måned. Beløpsgrense på kortet er kr 500,- pr dag, og kr 1.500,- pr 30 dager.

Rente/Pris
Uttak 10 kr
Innskudd 0 kr

Betaling - priser (Gjelder til 1. aug 2024)

Standard Fordelsprogram
Betaling m/KID 2 kr 0 kr
Betaling u/KID m/melding 3 kr 0 kr
Betaling med oblat-kvittering 20 kr 20 kr
AvtaleGiro 1,50 kr 0 kr
eFaktura 1,50 kr 0 kr
Utenlandsbetaling 50 kr 50 kr
Rente/Pris
Betaling med Vipps 2 kr *
Øvrig Se Vipps sin egen prisliste
* Vipps i seg selv er gratis (under 5.000 kr), men ved bruk av et Visa debet-kort tilkommer det et transaksjonsgebyr på kortet. Dersom man velger konto som betalingskilde, bortfaller dette gebyret. Vipps er også gebyrfritt ved bruk av kredittkort.
Rente/Pris
Fast overføring til konto i annen bank 10 kr
Fast overføring til annens konto, egen bank 5 kr
Fast overføring mellom egne konti 0 kr
SMS-varsling 1 kr pr melding

Andre tjenester - priser (Gjelder til 1. aug 2024)

Rente/Pris
Betaling i skranke/manuelt 95 kr
Overføring mellom egne konto i skranke/manuelt 5 kr
Levering av giro 20 kr
Retur av giro pga feil 135 kr
Betaling til utland i skranke 300 kr
Utbetalingsanvisning 55 kr
Myntruller med vekslingskort 5 kr pr rull
Myntruller uten vekslingskort 10 kr
Bankremisse 40 kr (60 kr inkl. gaveomslag)
Gavekort Visa 35 kr inkl. gaveomslag
Stor gavesjekk (symbolsk) 50 kr
Rebestilling BankID-brikke 150 kr
Avslutning og overføring av konto til annen bank 155 kr
Kontoutskrift 50 kr pr. måned
Uttak i våre minibanker med debetkort fra annen bank  35 kr pr. uttak

Bedrift: Generelt

Pris/rente
Etablering 1 500 kr
Bekreftelse på aksjeinnskudd 500 kr

Bedrift: Lån og kreditter

Pris/rente
Lån med sikkerhet i nærings- eller forretningsbygg Individuell vurdering
Lån med sikkerhet i motorvogn/anleggsmaskin Individuell vurdering
Lån med sikkerhet i landbrukseiendom Individuell vurdering
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Termingebyr automatisk belastning 65 kr pr termin/forfall
Endring på lån, fra 500 kr
Purregebyr 35 kr
Renten graderes etter sikkerhet.
Pris/rente
Byggelån næring Individuell vurdering.
Provisjon pr kvartal Individuell vurdering
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Termingebyr automatisk belastning 50 kr pr termin/forfall
Endring på lån, fra 500 kr
Prioritetsfravikelse, pantefrafall 500 kr
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
 Renten graderes etter sikkerhet.
Pris/rente
Nominell rente Individuell vurdering
Effektiv rente Avhenger av utnyttelse
Etableringsgebyr Individuell vurdering
Provisjon 0,25 % pr kvartal
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Fornyelsesgebyr 500 kr pr år
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Kvartalsvis kapitalisering. Renten graderes etter sikkerhet.
Pris/rente
Nominell rente Individuell vurdering
Etableringsgebyr Individuell vurdering
Depotgebyr 1 000 kr pr sikkerhetsobjekt
Purregebyr 35 kr

Bedrift: Sparing

Pris/Rente
Sparekonto under 500 000 kr 3,25 %
Sparekonto over 500 000 kr 3,35 %
Sparekonto 1 000 000 kr 3,60 %
Gebyr ved mer enn 12 uttak pr år 3,00 % av uttak
Overtrekksrente 18 %
Purregebyr 35 kr
Sparekonto er det samme som kapitalkonto.
Satsene gjelder fra 14.12.2023.

Bedrift: Betalingsformidling

Pris/Rente
Etablering 1 500 kr
Pr måned 80 kr
KID-bytte 1 600 kr
Endring 150 kr
Pris/Rente
Etablering 1 500 kr
Pr måned 80 kr
Pr transaksjon 1 kr
Endring 150 kr
Pris/Rente
Etablering 1 500 kr
Pr måned 80 kr
Pr transaksjon 2 kr
Pris/Rente
Etablering 1 500 kr
Pr måned 80 kr
Pr filforsendelse/henting 2 kr
Pr transaksjon 1 kr
Endring 150 kr
Pris/Renter
Etablering 1 500 kr
Pr måned 80 kr
Transaksjon uten KID 1,50 kr
Transaksjon med KID 1 kr
Pris/Rente
Etablering 1 500 kr
Pr måned 80 kr
Pr filforsendelse/henting 2 kr
Pr transaksjon 1 kr
Endring 150 kr
Pris/Rente
Årsavgift 300 kr
Rebestilling tapt/ødelagt kort 150 kr
Varekjøp * 2 kr
Kontantuttak minibank 0 kr
Kontantuttak minibank - annen bank Prises av automateier
Kontantuttak minibank utland 35 kr + 0,5 % av beløp
Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,95 %
* Obs: Enkelte nett-tjenester i utlandet, gjerne betalingsleverandører eller gambling/spill relaterte tjenester, har kategorisert seg selv som minibank og vil derfor gi gebyret for minibank utland.
Pris/Rente
Uttak 10 kr
Innskudd 55 kr
Nettbank Bedrift/Integrert Lag og foreninger Nettbank Innsyn
Pr måned 50 kr 0 kr 0 kr
Betaling m/KID 2 kr 2 kr -
Betaling u/KID m/melding 3 kr 3 kr -
Betaling m/oblatkvittering 20 kr 20 kr -
Overføring mellom egne konti 0 kr 0 kr -
Fast overføring til annen bank 10 kr 10 kr -
Pris/Rente
Etablering 250 kr
Pris/Rente
Innløseravtale pr måned * 50 kr
Transaksjonspris * 0,20 kr
Etablering av brukersted 300 kr
Bankbytte, pr BAX 150 kr
Endring 150 kr
* I tillegg kommer gebyrer fra BankAxept
Pris/Rente
Etablering 250 kr
Pr måned 50 kr
Pr transaksjon 2 kr

Forbrukslån og refinansiering - priser

Lånebeløp fra 10 000 kr til 500 000 kr
Nedbetalingstid fra 3 måneder til 5 år
Nominell rente fra 7,9 % til 18,9 %
Effektiv rente fra 9,76 % til 22,29 % v/ 90 000 kr over 3 år

Du må være kunde i en Eika bank for å kunne søke om forbrukslån eller lån til refinansiering.

Hvilken rente du får avgjøres av en helhetlig kredittvurdering under søknadsprosessen.

Priseksempel:
90 000 kroner over 3 år, nominell rente 11,14 %, effektiv rente 13,32%, etableringsgebyr 650 kroner , månedsgebyr 40 kroner, totalt 108 500 kroner.

Lånet har fast månedsbeløp og du kan alltid betale ned ekstra – da reduseres både kostnaden og nedbetalingstiden.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Komplett oversikt over lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.

Billån - priser

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Effektiv rente 8,73 % 9,48 % 10,56 %
Etablering 2.200 kr
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185 143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20-35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,40 % 7,00 % 8,00 %
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempler

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 700 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 281 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 190 633 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Nominell rente 12,30 %
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 505 kroner.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Andre kjøretøylån - priser

Egenkapital minimum 20 %
Nominell rente 8,90 %
Termingebyr 85 kr
Tinglysning Ved båter over 7 m: 2 884 kr
Priseksempel

150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 216 kroner

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.

Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.

Tre måter å søke båtlån:

1. Kontakt din rådgiver direkte.
2. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
3. Send oss en e-post på billaan@eika.no

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 6,60 % 7,30 % 8,30 %
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 185.143 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 192 559 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Egenkapital over 35 % Egenkapital 20 - 35 % Egenkapital under 20 %
Nominell rente 7,30 % 8,60 % 9,30 %
Termingebyr 85 kr 85 kr 85 kr
Tinglysning* 1 280 kr 1 280 kr 1 280 kr
*Signerer du elektronisk med BankID koster det 1 280 kroner. Signerer du på papir og manuell tinglysning koster det 1 847 kroner.
Priseksempel

Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 188 180 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 881 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 997 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.

Sammenlign priser på finansportalen.no

Se alminnelige vilkår for kjøretøylån.

Kredittkort - priser

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

 • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
 • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Kredittkort.

Årspris 0 kr
Varekjøp 0 kr
eFaktura 0 kr
Papirfaktura 0 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 23,46 %
Effektiv rente 27,16 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. 500 kr + rente fra dag 1
Overføring fra kredittkort til konto 100 kr + rente fra dag 1
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.

 • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
 • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Ansatt Kredittkort.

Årspris 495 kr
Varekjøp 0 kr
EHF-faktura/Faktura i Digipost 0 kr
Papirfaktura 40 kr
Mobilbank 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i valuta 0 kr
Kontantuttak i minibank, utland i NOK 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i minibank, innland 40 kr + 2 % av uttaksbeløp
Kontantuttak i bank, inn- og utland 75 kr + 1 % av uttaksbeløp
Valutapåslag 2,05 %
Kopi av faktura 100 kr
Nominell rente 21,96 %
Effektiv rente 40,06 %
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) 150 kr
Overtrekksgebyr 125 kr
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) 3,50 % minimum 250 kr
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 45 dager

Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 %  ved 15 000 kroner over 12 måneder. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.

 • Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
 • Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.

Sammenlign priser på finansportalen.no.

Se vilkår for Eika Bedrift Kredittkort.

Fondssparing i Eika fond - priser

Egen pensjonskonto - priser

Risikoprofil Forvaltningskostnad
100 % Aksjer 0,7 %
Livssyklus 0,7 %
Moderat 0,58 %
Forsiktig 0,35 %

Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser

Markedsverdi Forvaltningskostnader
0 - 999 999 0,95 %
1 000 000 - 2 999 999 0,85 %
3 000 000 - 4 999 999 0,75 %
5 000 000 - 7 499 999 0,60 %
7 500 000 - 9 999 999 0,50 %
> 10 000 000 0,40 %

Forsikring - priser

Eika Pluss 530 kr mnd
Eika Pluss familie 812 kr mnd
Ung-forsikring 172 kr mnd
Ung-forsikring verdigjenstand 200 kr mnd
Ung familie 254 kr mnd
Barneforsikring 236 kr mnd