De som ønsker å delta på møtet må senest 15. mars 2017 kl. 16.00 gi beskjed til vårt sentralbord på tlf. 69 89 91 00 eller på epost til post@esbank.no.  Beregnet varighet på kundevalgmøtet er ca. 15 minutter. 

Våre stemmeberettigede kunder kan sende forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Eidsberg Sparebank innen 15. februar 2017.  

Generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank består av 11 kundevalgte medlemmer, 5 medlemmer valgt fra Eidsberg kommune og 5 medlemmer valgt av de ansatte i Eidsberg Sparebank. Stemmeberettigede kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Alle velges for 4 år. 

Følgende kundevalgte medlemmer og varamedlemmer er på valg:
Unni Gangnæs  
Martha Synnøve Hersleth Holsen  
Ivar M. Sandem  

Varamedlemmer:
Jan Erling Sagholen  
Kjell Erik Lundeby 
Irene Lundeby 
Gabrielle Bjørnstad-Northern 
Tone Johnsrud 

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. 

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget.  

Valget forberedes av egen valgkomitè. Valgkomitèen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling. 

Valgkomitèens forslag til kundevalgte representanter til generalforsamlingen er som følger:

Medlemmer for 4 år:
Martha Synnøve Hersleth Holsen (gjenvalg)  
Kjell Erik Lundeby (ny)
Hege Gammelsrud Thoresen (ny)

Varamedlemmer for 4 år:
Gabrielle Bjørnstad-Northern (gjenvalg) 
Tone Johnsrud (gjenvalg)
Runar Andresen (ny)
Erik Biltvedt (ny)
Hege Bakke (ny)
 
 
Oversikt over generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer. 

Knut J. Herland
Generalforsamlingens leder