Våre stemmeberettigede kunder kan nå fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Eidsberg Sparebank innen 07. februar 2018.  

Generalforsamlingen består av 11 kundevalgte medlemmer, 5 medlemmer valgt fra Eidsberg kommune og 5 medlemmer valgt av de ansatte i Eidsberg Sparebank. Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer. Alle velges for 4 år. 

Følgende kundevalgte medlemmer og varamedlemmer er på valg:
Anne Berit Lund Haube  
Lene Sørby
Halstein Lundeby

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. 

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget.  

Valget forberedes av egen valgkomite. Valgkomiteen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling. 

Valgliste, aktuelt regelverk og informasjon om valget legges på bankens hjemmeside. 

Kundevalgmøte avholdes før bankens generalforsamling onsdag 21. mars 2018 kl. 1830.

Oversikt over generalforsamlingens nåværende medlemmer og varamedlemmer.