Norske banker er pålagt av myndighetene ved lov om å ha oppdaterte kundeopplysninger og gyldig legitimasjon for alle sine kunder. Dette gjelder selv om kunden er godt kjent av banken og de ansatte der. Tidligere i sommer sendte vi ut brev til de bedriftene vi trenger opplysninger fra. Var din bedrift/organisasjon en av disse, ber vi om at du besvarer dette så snart som mulig. Fristen for å levere disse opplysningene er 10. oktober 2019. Hvis dette ikke er gjort, er banken pålagt å sperre de aktuelle kontoene. 

Hvis du mottok brev, er det derfor viktig at din bedrift/organisasjon nå gjør følgende:

  1. Fyll ut kundeerklæringsskjema. Hvis virksomheten eies av en annen virksomhet, bruk skjema Eierstruktur for å tegne strukturen.

  2. Skaff bekreftet kopi av gyldig ID fra de som har signatur-rett/prokura for bedriften/organisasjonen ifølge firma-attesten:
    1. Bruk kopier av Skjema for rett kopi av ID eller
    2. Henvend deg i banken med ID.

  3. Returner kundeerklæringsskjema fullstendig utfylt og bekreftet kopi av ID, eller kom innom banken med det.

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss på post@esbank.no eller 69899100.