Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital? Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter. Bruk skjema nedenfor og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag.

 Søknadsfrist: 31. januar 2019.

Skjema kan lastes ned her:
Microsoft Word
PDF