Generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank består av 21 medlemmer og 11 varamedlemmer.  11 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget. 

Det skal velges 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år:

Valgkomitèen innstiller på følgende kandidater:

Medlemmer:
Thor Øyvind Midtfjeld (ny) 
Even Elvenes (ny)
Hans Kristian Olsen (ny)

Varamedlem:
Anne Lena Mjøen Moum (ny)

De som ønsker å delta på møtet må senest 14. mars 2019 kl. 15.00 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 89 91 00 eller på e-post til post@esbank.no. Beregnet varighet på kundevalgmøtet er cirka 15 minutter.

Knut J. Herland
Generalforsamlingens leder