Mange har sikkert registrert at det har vært litt diskusjon i media om krav til pass i banker. Eidsberg Sparebank har krevd pass fra alle nye kunder i flere år, etter pålegg fra Finans Norge. Kravet har så langt ikke hatt en tilbakevirkende effekt, slik noen banker nå praktiserer. Vi ønsker likevel å forberede kundene våre på at et slikt krav kan komme i fremtiden. Det kan også være tjenester man ikke får tilgang til, inntil man har registrert passet i banken. Det er flere steder lang ventetid for å få nytt pass, så vi anbefaler folk som ikke har gyldig pass til å skaffe seg det ved anledning. Kommer du i tillegg innom banken med det, får vi lagt det inn i systemet og du trenger ikke tenke på det igjen.

 

Eidsberg Sparebank godtar norsk sertifikat og pass som legitimasjon når kundeforholdet opprettes, men for å få BankID må man ha pass.