Eidsberg Sparebank ønsker å takke ordfører Erik Unaas og administrasjonen for et svært godt samarbeid de siste åtte årene. Erik og hans stab har gjort en imponerende innsats for kommunen og lokalsamfunnet! Det har etter hvert blitt mange prosjekter vi har samarbeidet om; alt fra Ladies Tour of Norway, fyrverkerikonserter og kulturskoleoppsetninger, til utbyggingsprosjekter og stedsutvikling. I tillegg har vi vært kommunens hovedbankforbindelse. Vi i Eidsberg Sparebank er stolte og glade over å få være en så stor bidragsyter til det lokalsamfunnet vi er en del av, og vi ser frem til å utvikle dette videre med nye Indre Østfold kommune, ved Saxe Frøshaug, Kathrine Hestø Hansen og den nye administrasjonen.