Under den 25. nyttårskonserten i Festiviteten i Mysen, ble Sparebankprisen for 2019, også kjent som kulturprisen, delt ut. Årets mottaker ble Svein Syversen, som fikk prisen for sitt mangeårige arbeid som formidler og ambassadør for "Fjella" - de store skogsområdene som strekker seg gjennom Østfold. Syversen har utgitt flere bøker om dette området, og er brennende opptatt av natur og miljø. Les hele begrunnselsen nederst i denne artikkelen.

Prisen har vært et samarbeid mellom Eidsberg kommune og Eidsberg Sparebank, og selv om Eidsberg nå er en del av nye Indre Østfold kommune, ønsker Eidsberg Sparebank å fortsette tradisjonen med å dele ut prisen. Vi ser det som et privilegie å kunne bidra til og oppmuntre utøvere, formidlere og skapere av et bredt spekter av kultur i lokalsamfunnet vårt.

Vi i Eidsberg Sparebank gratulerer Svein Syversen med kulturprisen for 2019!

 


Sparebankprisen - Eidsberg kommunes kulturpris 2019

Sparebankprisen 2019, Eidsberg kommunes kulturpris, deles ut av Eidsberg kommune og Eidsberg Sparebank.

 

Formålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen så det får bedre vilkår og utvikling, og kan tjene som inspirasjon for andre til arbeid innenfor kulturområdet.

 

Kulturprisen gis primært til enkeltpersoner, som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utenom det vanlige, eller som har vist spesielt god skapende eller utøvende virksomhet.

 

Juryen har bestått av:

Jostein Jensen og Glenn Haglund   Eidsberg Sparebank 
Per Hermann Bodahl  Leder for Livsløpsutvalget
Knut Olav Brekklund Sæves  Kultur- og Idrettssjef

           

  

Prisen består av et maleri av billedkunstneren Hilde Vemren og en gavesjekk fra Eidsberg Sparebank pålydende kr. 25.000,-.

 

Juryen har i år som tidligere år vurdert mange gode kandidater til årets kulturpris, og konkurransen har vært sterk. Det er allikevel en samstemt jury som står bak utdelingen av årets kulturpris.

 

Om vinneren av årets kulturpris sier juryen:

 

Årets vinner mottar prisen begrunnet for lang, god og særegen utøvende virksomhet.

 

Vinneren er født i Mysen.

Som nest eldst i en søskenflokk på tre fikk han tidlig interesse og kjærlighet for friluftslivet. Foreldrene tok ham med ut på tur allerede i ung alder, og dette har vært med ham gjennom hele livet.

 

Vinneren er utdannet ved samfunnsvitenskapelig fakultet på Universitet i Oslo, og har et sterkt engasjement for samfunnet, miljøet og naturen. Han har tilbakelagt et enormt antall mil i landets skoger, også som orienteringsløper. I 1970 toppet det seg med norgesmesterskap i lagorientering.

 

Det er allikevel som en av de virkelig store ambassadørene og formidlerne av Fjella, vinneren mottar denne prisen. Med trilogien om «Fjella», er lokalhistorie og historien om Østfolds skoger blitt dokumentert, nedskrevet og bevart for all fremtid. Med stor entusiasme inspirerer prisvinneren til et aktivt friluftsliv og folkehelse gjennom å bringe fram nye besøksmål i skogene våre, og formidle historier som vi kan ta med oss.

 

I over 50 år prisvinneren jobbet med natur, friluftsliv, kart og formidling av historie og friluftsliv. Han motiverer oss, enten det skjer gjennom ord, bilder, foredrag eller som turarrangør. Han gjør oss stolte av landskapet vårt og historien vår. 

 

Det er en stor glede å tildele Sparebankprisen 2019 - Eidsberg kommunes kulturpris - til Svein Syversen.