Situasjonen vi nå er inne i er svært spesiell og ukjent for oss alle. Som bedriftseier er den prøvende fordi kundene dine plutselig ikke har mulighet til å benytte dine tjenester som vanlig. Vår felles prioritering bør nå være følgende to ting:

1. Fokus på smittevern, og
2. Holde samfunnshjulene i gang, på tross av en vanskelig situasjon.

Det å holde samfunnet i gang er et utfordrende tema i disse tider, men du som bedriftseier kan stille deg selv noen viktige spørsmål for å komme best mulig ut av situasjonen:

Finnes alternative måter å levere tjenestene dine på?

Flere forhandlere setter nå opp nettbutikker eller starter med hjemlevering på andre måter. Den enkleste formen er å vise frem varer på f.eks Facebook, betaling med Vipps og tilbud om levering utenfor kundens dør. Mange har nå karantene eller hjemmekontor og kan således ha behov for hjemlevering.

Kan tiden utnyttes effektivt?

Har du hatt prosjekter du har utsatt lenge? Trenger du å rydde på lageret? Omstrukturere arkivet? Oppdatere kundelistene dine? Jobbe med utvikling? Benytt denne midlertidige pausen til å gjøre ting dere ikke har rukket tidligere, og se på det som en investering i fremtiden.

Kan du kutte kostnader?

Har du kostnader som ikke er absolutt nødvendig i situasjonen vi nå er inne i? Kan husleie reduseres midlertidig? Kan du sammen med dine leverandører gjøre avtaler som gagner dere alle? Dere vil trenge hverandre etter krisen også. Snakk gjerne også med oss om hvordan banken kan bidra til å hjelpe. Reduksjon i bemanning bør være siste utvei.

Har Staten gjort endringer som er til hjelp?

Staten har den siste tiden gjennomført flere endringer som skal hjelpe bedrifter. Følg med på f.eks https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693694

Finnes det nye markeder? 

Nye situasjoner skaper nye behov. Er det noe med den nåværende situasjonen som gjør at andre enn ditt tradisjonelle marked trenger det du tilbyr? Kan det du tilbyr benyttes på en annen måte nå? Akevittprodusenten Arcus omstiller nå sin produksjon for å lage håndsprit.

Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

Kolleger, konkurrenter, andre som driver næring rundt deg, leverandører, kunder, næringsforeningen din… – alle kan sitte på nyttig informasjon for deg og du kan være til stor hjelp for andre, så snakk sammen. Hva trenger du, hva kan du bidra med.
Situasjonen vi nå er inne i løses best sammen!