Eidsberg Sparebank avholder kundevalgmøte i Eidsberg Sparebank, v/Scandic Hotel Brennemoen, Brennemoveien 20, 1850 Mysen, onsdag 25. mars 2020 kl. 1830.

De som ønsker å delta på møtet må senest 17. mars 2020 kl. 15.00 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 89 91 00 eller på epost til post@esbank.no.

Våre stemmeberettige kunder kan nå fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Eidsberg Sparebank innen 17. februar 2020. 

Generalforsamlingen består av 11 kundevalgte medlemmer. Antall kundevalgte økes med 5 medlemmer på grunn av vedtaksendringer.

Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 7 faste medlemmer. Alle velges for 4 år.

Følgende kundevalgte medlemmer er på valg:

  • Nilla Lysaker
  • Nina Kristine Sperlin

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer.

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget. 

Valget forberedes av egen valgkomite. Valgkomiteen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling.

Valgkomiteens forslag til kundevalgte representanter vil offentliggjøres så snart det er klart.

 

Knut J. Herland
Generalforsamlingens leder