Eidsberg Sparebank er en bank med historie tilbake til 1848. Banken er godt etablert og en særdeles viktig aktør for lokalsamfunnet, ikke minst med sitt bidrag med gaver tilbake til lokale idrettslag og foreninger, kultur og nærmiljø. Som lokalbank er vårt mål å bidra til både velstand og økonomisk trygghet for privatpersoner og lokalt næringsliv. Vi har gjennom historien vært tilstede for våre kunder, også når økonomiske stormer har herjet. En bankpartner i medgang, et sikkerhetsnett i tunge tider. Alltid ved din side.

Det er vanskelig å sette utlånsrentene nå. I løpet av en uke er det kommet to rentekutt, tilsvarende fem ordinære rentekutt - som normalt tas over fem kvartaler. Selv om Norges Bank har satt ned styringsrenten med ytterligere 0,75% poeng sist uke, betyr ikke dette at banken har samme reduksjon i sine innlånskostnader. Dette er en helt ekstraordinær situasjon, vi har ikke opplevd noe lignende siden finanskrisen og knapt da. Vi i Eidsberg Sparebank ønsker ikke ovenfor våre kunder å endre rentene hver dag eller hver uke. Vi som bank må sørge for en prising som gjør at vi er en velfungerende bank også fremover. Vi har derfor tatt vårt ansvar og besluttet raskt tross mange ukjente faktorer knyttet til priser som stilles i markedet preget av mye turbulens.

Vi ønsker ikke at våre kunder skal bli skadelidende gjennom denne markedssituasjonen, vi reduserer således vår lånerente med inntil 1,00% poeng. Innskuddsrenten vil bli nedjustert med inntil 0,70% poeng. I tillegg vet vi at mange kunder er i en krevende situasjon for tiden. Vi går derfor bort fra våre normale varslingssykluser og setter ned lånerenten med effekt fra 28. april. Dette for å ta vårt ansvar og gi de som trenger det, en økonomisk lettelse. Som en lokalbank for hele den nye Indre Østfold kommune og Sarpsborg og omegn, vil denne rente-endringen gjelde fra 27. mars for nye lån.

Kunder vil få informasjon om endringene i nettposten sin eller ved brevpost.

For de som er i en spesielt presset økonomisk situasjon nå, ber vi de ta kontakt med oss. Som kunde i Eidsberg Sparebank har du tilgang til noe av den beste økonomiske rådgivningen du kan få. Bruk oss, så skal vi komme oss gjennom denne situasjonen sammen.

- Glenn Haglund, adm. banksjef.

Presse:

"(+) Lokal bank slår til med et heftig rentekutt - kundene sparer titusenvis" - intervju om endringen i Smaalenene Avis.