- Norges Banket har senket styringsrenten til null prosent for første gang i historien. Selv om Norges Bank har satt ned styringsrenten med ytterligere 0,25 % poeng, betyr ikke dette at banken har samme reduksjon i sine innlånskostnader. Dette er en helt ekstraordinær situasjon og vi har ikke opplevd noe lignende. Beste rente på boliglån i banken på førstehjemslån vil nå være 1,59%.

Situasjonen rundt COVID-19 er fortsatt krevende for mange kunder. Vi går derfor bort fra våre normale varslingssykluser og setter ned lånerenten med effekt fra 17. juni. Dette for å ta vårt ansvar og gi de som trenger det, en økonomisk lettelse.

Som en lokalbank for hele den nye Indre Østfold Kommune og Sarpsborg og omegn, vil denne rente-endringen gjelde fra 19. mai for nye lån. Vi ønsker nye kunder velkommen og du får fortsatt en personlig kunderådgiver i Eidsberg Sparebank, sier adm. banksjef Glenn Haglund.

Våre prislister vil bli oppdatert med nye satser.