På grunn av færre ressurser i ferien har vi snevret inn åpningstidene på kontorene våre til kl 10.00 - 14.00, i perioden 12. juli til 13. august. Dette gjelder kun for uavtalte, fysiske besøk. På telefon og e-post er vi tilgjengelige som før. Mandag 16. august er vi til normale åpningstider også for fysiske besøk. God sommer!