Eidsberg Sparebank har god vekst med både tilfredse kunder og fornøyde medarbeidere. Vi opplever vekst både innenfor privatkunder og ikke minst det lokale næringsliv. Eidsberg Sparebanks tilbud om åpen dør og personlig service til kundene er svært attraktivt. Når vi ser nærmere på kundeadferden innenfor bedriftssegmentet, ser vi en trend til at kundene ønsker flere kompetansemiljøer under samme tak. Det er også en trend i den digitale utviklingen at bank og regnskap vokser sammen med gode løsninger til bedriftssegmentet.

Eidsberg Sparebank har nå tatt flere beslutninger knyttet til bankbygget. Bankbygget stod ferdig ihhv 1981 og 1991. Vi ser behov for en grundig oppussing og vedlikehold av bygget. I tillegg har vi besluttet å bygge på en ekstra etasje. Dette vil utgjøre ca. 500 kvm.

Det er med glede å kunne informere om at både regnskapsbedriften Abacus Økonomitjenester AS og Smaalenene revisjon AS har valgt å tegne 10 års leieavtale i bygget. Dette betyr ca. 25 nye arbeidsplasser i bygget. Dette er kompetansebedrifter som er svært relevante for bedriftskundene i Indre Østfold. Når dette er på plass vil kundene møte et samlet kompetansemiljø innenfor bank, regnskap, revisjon og ikke minst eiendomsmegling gjennom kontoret til Aktiv Mysen. Vi vil for orden skyld nevne at både tannlegekontoret og legekontoret vil fortsatt være leietakere i bygget.

Dette vil være et miljø i Mysen som setter kundene i sentrum og vil hele tidene være til stede for deg og dine.

Bakgården i det nye bankbygget.Bakgården får ny inngang og større glassfasade.