En støtteordning for bedrifter som er rammet av strenge smittevernstiltak og/eller virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger skal prioriteres når nesten 6 millioner kroner skal deles ut i Indre Østfold. Det er Indre Østfold Utvikling, i samarbeid med Askimbyen, Småbyen Spydeberg og Mysenregionen as, som har fått i oppdrag å fordele midlene av Indre Østfold kommune. Alle som driver næring i Indre Østfold kommune skal kunne søke. Frist: 12. mars kl 12:00!

Søknadsskjema finner du her: http://bit.ly/kompensasjonsordning_Indre_Østfold