Mange, både kunder og ikke-kunder, mottar en e-post som utgir seg for å være fra Eika. Den påstår at det er innført endringer i sikkerhetssystemet, og at du må bruke BankID for å søke om nytt kort før ditt gamle låses om 48 timer. (Merk at ordlyden kan endre seg over tid, men hovedbudskapet er at det haster og at du må gi fra deg BankID-opplysninger).

Slett denne e-posten, og ta kontakt med oss HVIS du har klikket på linken og gitt fra deg opplysninger.

Slike svindelsforsøk er noe vi dessverre må leve med. De blir stadig med utspekulerte, så det gjelder å være på vakt. Se tips for å avsløre svindel i videoen under denne saken.