Vi sender i disse dager ut brev til en rekke kunder som ikke har utfylt kundeerklæring hos Eika Kapitalforvalning (dvs fondskunder). Det er viktig at du raskt gjør det som står beskrevet i brevet. Kunder som ikke har fylt ut denne innen rimelig tid, vil få fondene sine sperret for uttak inntil dette er på plass. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.