Eidsberg Sparebank avholder kundevalgmøte i Eidsberg Sparebank, på Microsoft Teams, onsdag 24. mars 2021 kl. 1700.

De som ønsker å delta på møtet må senest 16. mars 2021 kl. 15.00 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 89 91 00 eller på epost til post@esbank.no.

 

Våre stemmeberettige kunder kan nå fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Eidsberg Sparebank innen 16. februar 2021. 

 

Generalforsamlingen består av 16 kundevalgte medlemmer.

Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer. Alle velges for 4 år.

 

Følgende kundevalgte medlemmer er på valg:

Martha Hersleth Holsen

Kjell Erik Lundeby

Hege Gammelsrud Thoresen

 

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer.

 

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget. 

 

Valget forberedes av egen valgkomite. Valgkomiteen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling.

 

Valgkomiteens forslag til kundevalgte representanter vil offentliggjøres så snart det er klart.

 

Knut J. Herland

Generalforsamlingens leder