I dag har Ove Gangnes sin siste dag hos oss, før han går inn i "pensjonistenes rekker".  Ove startet sin karriere i Eidsberg Sparebank i 1978 og har, med en unntak av en liten periode, vært her siden det. Han har hovedsakelig jobbet som fagansvarlig innen sparing og plassering - et felt som har vokst seg stort og blitt veldig viktig. Han var også tillitsvalgt og representerte de ansatte i styret gjennom mange år.

Det er han nå vel unt å bruke tiden sin på barnebarn, hytte, reise og alt annet en ung pensjonist føler for, selv om vi kommer til å savne han her på kontoret - både faglig og ikke minst personlig!