Gjennom en større og sterkere nordisk lommebok sikrer vi en robust infrastruktur som vil komme både kunder og lokalbankene til gode.
Den nye felles lommeboken vil tilsammen ha 11 millioner brukere, over 700 millioner årlige transaksjoner og 330.000 bedriftskunder i Finland, Danmark og Norge, og blir med dette en av de største lommebøkene i Europa. Lokalbankene og Eika er en av de største eierne i Vipps - nå blir vi eiere også i det nye selskapet.

En undersøkelse gjennomført av elever ved markedsføringslinjen ved Mysen Videregående Skole i 2021 (på oppdrag fra Eidsberg Sparebank) viser at Vipps er den banktjenesten elever ved skolen bruker mest, også foran vanlig bankkort.