Prosessen er allerede i gang med å pusse opp/bygge på vårt hovedkontor i Mysen. Først ut er rivning av den gamle politi-garasjen, og dernest graving av parkeringskjeller. Dette vil medføre at adkomst til bygget blir begrenset til inngangen fra Storgata (krysset vis-à-vis stasjonen/Narvesen), men vi holder åpent som vanlig.

Det vil være mye som skjer i dette området de nærmeste årene. Vi skal bygge på en etasje på den delen av bygget som går langs Jernbanegata, det vil bli store endringer internt i bygget og vi får ny inngang fra bakgården.

Ny bakgård med inngang innerst i hjørnet.

Banken med ekstra etasje langs Jernbanegaten og ny glassfasade.

Andre aktører skal også gjøre mye på området rundt banken. Det er prosjektert nye bygg på plassen bak banken (tegnet inn i hvitt på arkitektvisualiseringene), og Jernbanegaten skal kraftig oppgraderes (ikke avbildet). Dette vil gjøre fremkomsten til området noe mer vanskelig til tider, men vi skal gjøre det vi kan for å være greit tilgjengelige for besøkende.