Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital? Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter. Bruk skjema og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag.

Søknadsfrist: 6. februar 2022.

Søknadsskjema (fylles ut og sendes digitalt).