Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital? Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter. Bruk skjema og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag.

Søknadsfrist: 7. februar 2024.

----

Takk for alle innsendte søknader! Vi vil jobbe oss gjennom banken fremover, og endelig tildeling avgjøres 21. mars.