Rune Iversen og Glenn Haglund

Marker og Eidsberg Sparebank går sammen for kundene

Styret i Marker Sparebank og styret i Eidsberg Sparebank har den 19. mars godkjent en intensjonsavtale for fusjon av de to bankene. Den sammenslåtte banken vil hete «Marker og Eidsberg Sparebank».

– Vi slår oss sammen for å bli en enda bedre bank for våre ansatte, kunder og ikke minst lokalsamfunn. Nå kan vi vokse med våre kunder og lokalsamfunn, sier administrerende banksjef, Rune Iversen i Marker Sparebank.

– Nå får vi muskler til å vokse og utvikle oss. Vi skal være en bank der folk er, både lokalt og digitalt. Den sammenslåtte banken skal ha forretningsadresse på Mysen og avdelingskontorer i Ørje, Sarpsborg, Aremark, Rakkestad, Rømskog og i Moss. Målet er å være best på helhetlig økonomisk rådgivning – enten kunden vil treffe oss på skjerm eller fysisk i banken. Bankene sine geografiske markedsdistrikter utfyller hverandre og skaper en akse gjennom hele Østfold, supplerer Glenn Haglund, administrerende banksjef i Eidsberg Sparebank.

Den sammenslåtte banken blir en moderne lokal- og regionalbank i Østfold med 32 000 kunder, 86 medarbeidere, 17 milliarder i forretningskapital og 13,6 milliarder i forvaltningskapital.

Glenn Haglund blir administrerende banksjef for den sammenslåtte banken, Øystein Ulsrød (Marker Sparebank) blir viseadministrerende banksjef. Rune Iversen går av med pensjon som banksjef i Marker sparebank og blir styreleder. Nåværende styreleder i Eidsberg Sparebank, Anders Gimmingsrud, blir nestleder i styret.

 (Fortsetter under videoen)

 

Både Marker Sparebank og Eidsberg Sparebank er med i Eika-alliansen. Det innebærer at ansatte i de to bankene allerede jobber på samme IT-plattform og at kundene ikke behøver å foreta seg noe i forbindelse med sitt eget kundeforhold i banken. Nettbanken og de digitale løsningene vil være som før.

– I en verden der kundene stiller stadig høyere krav til rådgivning, produkter og digitale løsninger, samtidig som myndighetenes krav til bank- og finansnæringen blir strengere og mer komplekse, ser begge bankene et behov for å styrke seg og vokse. Dette for å sikre en robust og sikker bank med god kapitaldekning og en kompetent organisasjon for fremtiden, sier Glenn Haglund, administrerende banksjef i Eidsberg Sparebank.

– Begge bankene har på bare få år blitt større og mer komplekse. Fusjonen legger et grunnlag for å fortsette å utvikle en enda bedre bank for kundene, ansatte og lokalsamfunnet. Vi bygger videre på et lokalt eierskap og lokalt styresett og vil på den måten også styrke den nye banken sin viktige posisjon i lokalsamfunnet. Vi skal sikre at kunden får den beste kundebehandlingen der de er, avslutter Anders Gimmingsrud, styreleder i Eidsberg sparebank.

 

I samarbeid med de ansatte

Alle ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken og alle dagens syv kontorer og filialer beholdes.

– De tillitsvalgte har vært involvert i prosessen fra starten og deltatt i arbeidet med forslaget som i dag ble vedtatt av styrene i begge bankene, forteller hovedtillitsvalgt Solveig Reiten i Marker Sparebank. – Vi mener at dette er et riktig svar på den utviklingen som skjer, både i banksektoren og blant kundene, sier hun.

– Hovedtillitsvalgt Linda Kleiven i Eidsberg Sparebank er enig. – Her er det to likeverdige parter som går sammen om å skape en enda sterkere, lokal og tilstedeværende bank, med moderne, digitale tjenester og god rådgivning. At alle ansatte og kontorer er med videre og at ambisjonen er å vokse ytterligere, lover godt for både arbeidsplasser og lokalsamfunn, sier Kleiven. 

– Vi har klare vekstambisjoner, bekrefter Glenn Haglund, – og sammen blir vi relevante for enda flere, fordi vi gjennom dette reduserer risiko, bygger sterkere lokale fagmiljøer og enda bedre lønnsomhet. Med Eika i ryggen vil vi kunne utvikle bedre produkter og tjenester i takt med kundenes behov. Det gjør oss også til en sterk og fremtidsrettet partner for næringslivet, sier han.

 

Støtte lokalsamfunnene

Begge banker har dype røtter og stolte tradisjoner lokalt. Begge banker har vært solide støttespillere for nærings- og foreningsliv i sine lokalsamfunn. Dette engasjementet vil både fortsette og styrkes fremover.

– Både Marker Sparebank og Eidsberg Sparebank har røtter som går over 170 år tilbake. Vi drives begge av et brennende ønske om å være til stede for våre kunder og å bygge gode og bærekraftige lokalsamfunn. Med sammenslåingen vil vi kunne styrke vårt samfunnsengasjement. Det skal bli mer og flere gaver og sponsorater til våre lokalsamfunn, sier Bjørg Dalane, styreleder i Marker Sparebank. 

– Sammen vil vi nå kunne vokse med kundene, skape attraktive arbeidsplasser og bygge bærekraftige lokalsamfunn gjennom å støtte lokalt nærings- og foreningsliv, avslutter Iversen,

***

Sammenslåingen vedtas endelig på generalforsamlingen til begge banker, 29. april. Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen i løpet av fjerde kvartal 2024, forutsatt at fusjonen godkjennes av Finanstilsynet.

Her finner du Spørsmål og svar