Bærekraft vil bli et nøkkelord på de fleste områder i årene som kommer. Bedrifter vil bli møtt med økte krav fra både myndigheter og kunder, og allerede nå opplever mange at det er en stor konkurransefordel i å ha en god bærekraftsprofil. Overordnet sett handler bærekraft om å skape en sunn utvikling, som ikke går på bekostning av kommende tider og generasjoner – å ikke drive rovdrift på hverken miljø, mennesker eller ressurser. Her ønsker NMBU og Eidsberg Sparebank å være i front, og på den måten kunne bistå både næringsliv og lokalmiljø med kunnskap og råd, slik at de kan lykkes i å skape en bærekraftig drift og fremtid. 

Et av de første tiltakene som vil komme ut av dette nye samarbeidet, er en pris hvor man ønsker å motivere til, og belønne, innovasjon innenfor feltet bærekraft. Dette vil du garantert høre mer om i løpet av våren 2024.

FN har 17 bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nr 17 beskriver hvordan nye og sterke partnerskap må til for å lykkes. NMBU og Eidsberg Sparebank ønsker å bidra til dette viktige arbeidet.