Vi vet hvor vanskelig det kan være å komme inn på boligmarkedet som førstegangskjøper. Reglene rundt lån får vi ikke gjort noe med, men vi kan gjøre noe med betingelsene. Derfor lanserer vi nå BLU Uno, som er en enda bedre utgave av BLU (BoligLån Ung), forbeholdt de som skal kjøpe sin første bolig. Du får bankens desidert beste rente, og du får beholde den (inkludert refinansieringer) helt til du skal bytte bolig igjen.

BLU Uno er tilgjengelig for de mellom 18 og 34 år. Når det er to som låner sammen, er det alder til den yngste som gjelder. Betingelsene gjelder for lån inntil 85% av boligverdien, men man kan låne over 85% med tilleggssikkerhet.

Søke digitalt?