Bolig Lån Ung: Første bolig (BLU Uno)

Nominell rente Effektiv rente
Rente Fra 4,99 %

Fra 5,16%

Etableringsgebyr Fra 2.000 kr
Depotgebyr 1.000 kr pr sikkerhetsobjekt
Termingebyr 50 kr pr termin/forfall   
Endring på lån  Fra 500 kr
Prioritetsvikelse, pantefrafall 500 kr   
Tinglysningsgebyr 500 kr (retinglysning 500 kr).
Borettslag 500 kr 
 
Overtrekksrente  18 %   
Purregebyr  35 kr   
Forsinkelsesrente 12,50 %   

BLU Uno er tilgjengelig for de under 34 år og skal kjøpe sin første bolig.
Priseksempel: Effektiv rente 5,161 % ved annuitetslån over 25 år, 2.000.000 kr. Kostnad 1.523.592,- kr, totalt 3.523.592,- kr.

Satsene gjelder for nye lån fra 10.10.2023 og på løpende lån fra 14.12.2023.