Generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank består av 11 kundevalgte medlemmer,                    5 medlemmer valgt av Eidsberg kommune og 5 medlemmer valgt av de ansatte i Eidsberg Sparebank. Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle velges for 4 år.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater:
Anne Berit Lund Haube (gjenvalg)
Runar Andresen (ny)
Hege Bakke (ny)

Valgkomiteen innstiller på følgende varamedlemmer:
Even Elvenes (ny)
Jon Fredrik Alvim (ny)

De som ønsker å delta på møtet må senest 15. mars 2018 gi beskjed til Tone M. Krogh tlf.
46 97 02 33 eller epost tmk@esbank.no