Alle norske banker er pålagt å innhente kundeerklæring og dokumentere legitimasjon for alle sine kunder - selv om banken kjenner disse fra før. Vi har sendt ut brev (post) til alle kunder, fullmaktsinnhavere, sikkerhetsstillere og medeiere vi mangler noe fra. Oppgir man ikke påkrevd informasjon til banken innen fristen 10. oktober 2019  (17. oktober for de som har blitt kontaktet ang fullmakter), vil man miste tilgang til kontoene sine, og etterhvert vil kundeforholdet avsluttes. Det er lurt å være tidlig ute for å komme før "rushet". 

Er det spesielle omstendigheter som gjør at du ikke kan oppfylle kravene i brevet du får, ber vi deg ta kontakt med oss og beskrive problemet. Dette er informasjon banken plikter å innhente, men vi bestreber oss på å hjelpe deg så langt vi kan.

Har du fått SMS fra oss om dette, men ikke noe brev, ber vi deg ta kontakt. Noen brev kommer i retur pga feil adresse i folkeregisteret, eller kommer ikke frem av andre grunner. 

Kundeerklæring:

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål som går på din bruk, eller planlagte bruk, av banken. Informasjonen er en del av antihvitvaskreglementet. Har du nettbank eller mobilbank skal du ha blitt bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn. Har du allerede besvart dem, blir du ikke bedt om det igjen. Er du usikker, logg deg inn i nettbank/mobilbank og se om det kommer opp. For barn under 18 år er det foresatte som fyller ut etter beste evne. Begge foresatte må også signere. Skjemaet kan også lastes ned her.

Legitimasjon:

Banken plikter å dokumentere legitimasjon for alle sine kunder. Vi deler det opp i to grupper:

De som har BankID må legitimere seg med pass, da dette er eneste godkjente legitimasjon for BankID. Har du ikke pass, må du skaffe deg det så snart som mulig. Du kan levere annen gyldig legitimasjon (førerkort eller bankkort med bilde fra annen bank) for å oppfylle bankens krav - slik at kontoene dine ikke sperres, men pass vil kreves ved neste fornyelse/rebestilling av BankID, så lurt å være føre-var.  

De som ikke har BankID (et mindretall av våre kunder) kan legitimere seg med pass (ikke nødpass), førerkort, bankkort med bilde (fra annen bank), nasjonale ID-kort fra et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) eller norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass). For barn under 15 år, er fødselsattest også gyldig. Vi anbefaler pass på det sterkeste. Har du ikke dette, kan du bestille time for det her

Slik leverer du informasjonen til oss:

Skal du levere legitimasjon ser vi helst at du tar med legitimasjonen til banken, slik at vi får skannet den skikkelig. Skal du levere kundeerklæringsskjema, kan du gjøre det på den måten som passer deg best.

Muligheter for levering av informasjon:

 • Kom innom oss i Storgata 2 i Mysen, eller Karl Johans gate 1 i Sarpsborg.
  Våre ordinære åpningstider er 0900 til 1500, men vi holder ekstra åpent disse dagene:

  Dato

  Sted(er)

  Åpningstid

  Torsdag 12. september

  Mysen og Sarpsborg

  0900-1900

  Lørdag 14. september

  Mysen og Sarpsborg

  1000-1400

  Torsdag 19. september

  Mysen

  0900-1900

  Lørdag 21. september

  Mysen

  1000-1400

  Tirsdag 24. september

  Mysen og Sarpsborg

  0900-1900

   Tirsdag 1. oktober (ny) Mysen og Sarpsborg  0900-1900

  Lørdag 5. oktober

  Mysen og Sarpsborg

  1000-1400

  Tirsdag 8. oktober

  Mysen

  0900-1900

  Onsdag 9. oktober

  Mysen og Sarpsborg

  0900-1900

 

 • Send det elektronisk i nettbanken. Logg inn i nettbanken og velg «Kontakt oss» i venstre-menyen, og deretter «Meldinger». Klikk så på de tre strekene oppe til høyre og velg «Ny melding». Last så opp en skannet kopi av informasjonen du skal sende oss. Denne kommunikasjonsformen er helt sikker. OBS! Skal man sende kopi av legitimasjon, må denne være bekreftet av offentlig instans, eller signert av to myndige norske personer. Skjema for å kopiere-legitimasjon.

 • Send skjema per post til Eidsberg Sparebank, Pb 164, 1851 Mysen.


Obs: Ber vi om legitimasjon, men du absolutt ikke har mulighet til å komme innom oss og i stedet sender en kopi, må denne kopien være bekreftet av offentlig instans eller to myndige norske personer. Se skjema for å kopiere-legitimasjon. Ikke-bekreftede kopier, eller kopier av dårlig kvalitet, kan ikke brukes.