• Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
  • Ansvar ved tap av personopplysninger
  • Konsekvenser ved datainnbrudd
  • Erstatning ved avbrudd
  • Gjenoppbygging av omdømme ved hjelp av PR-rådgivere
  • Dataansvar overfor tredjepart
  • Økonomisk tap som følge av datakriminalitet