Hopp til innholdet
Rådgiverprat i banken mellom rådgiver og kvinne

Flytte og gjenoppta personforsikringer

Vi ønsker å bidra til at du lettere kan flytte personforsikringer, og har derfor tilsluttet oss Finans Norge sin bransjeavtale om flytting av individuelle personforsikringer. Avtalen sikrer at du er kontinuerlig forsikret i en flytteprosess, samtidig som du unngår å betale for forsikringen i to foretak samtidig.

Når du kjøper en personforsikring må du fylle ut en helseerklæring for at forsikringsforetaket kan gjøre en vurdering av helsen din. Les mer om helseerklæring her. Du kan ha samme personforsikring i flere foretak, som vil kunne gi flere utbetalinger for samme hendelse.

Hvis du ønsker å flytte en personforsikring fra ett forsikringsforetak til et annet blir ikke personforsikringene automatisk avsluttet i det gamle forsikringsforetaket. Derfor er det du selv som må si opp de gamle personforsikringene dine, også i en flytteprosess.

Når kan du si opp tidligere forsikring?

Hvis du flytter til en forsikring med tilsvarende dekninger til den du hadde fra før av, slipper du ny symptomklausul. En symptomklausul innebærer at forsikringsforetaket ikke er erstatningspliktig for sykdom eller plager som har blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen tre måneder etter at det er avgitt fullstendig søknad om en bestemt forsikring.

For å slippe ny symptomklausul må du avslutte forsikringen i forsikringsforetaket du flytter bort fra. Det betyr at når du har signert tilbudet og fylt ut helseerklæring i nytt forsikringsforetak, kan du avslutte forsikringene dine i det tidligere forsikringsforetaket. Dette er du selv ansvarlig for å gjøre.

Rett til gjenopptak i tidligere foretak

Dersom du har fått reservasjon, pristillegg eller avslag på din forsikringssøknad hos nytt forsikringsforetak, kan du ha rett til å få gjenopptatt forsikringene dine i det tidligere forsikringsforetaket. Fristen for å gjenoppta forsikringen er 6 måneder fra dagen du avsluttet forsikringen. Forsikringene kan gjenopptas uten ny helsevurdering og symptomklausul, dersom:

  • Forsikringen din i det tidligere forsikringsforetaket har vært aktiv i minst 12 måneder.
  • Du har søkt om å flytte forsikringer med tilsvarende dekninger.
  • Du har fått reservasjon, pristillegg eller avslag i det nye forsikringsforetaket.
  • Du har signert avtale og fylt ut ny helseerklæring i det nye forsikringsforetaket.
  • Ditt forrige foretak har tilsluttet seg Finans Norge sin Bransjeavtale om flytting.

Ved gjenopptak av forsikringen må du betale for forsikringen tilbake til oppsigelsesdato.

Vil du flytte personforsikringene dine?

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om oppsigelse, flytting eller gjenopptak. Ring oss på 915 03 850.