Hopp til innholdet
To menn og en kvinne sitter i hytteveggen foran et vann

Livsforsikring
  • Gir økonomisk trygghet til de du er glad i hvis du dør
  • Anbefales til deg med forsørgeransvar og gjeld
  • Dekker alle dødsårsaker

Hvorfor trenger du livsforsikring?

Livsforsikring dekker dødsfall, uansett årsak. Den gir en engangsutbetaling hvis du dør før du fyller 80 år. Du bestemmer selv hvem som skal motta utbetalingen. Summen kan brukes til hva som helst, og blir ofte brukt til å nedbetale gjeld.

Spørsmål og svar om livsforsikring

Livsforsikring, også kjent som dødsfallsforsikring, gir en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør før året du fyller 80. Alle fra 18 til 70 år kan kjøpe en livsforsikring. Ønsker du å kjøpe en livsforsikring, må du fylle ut en helseerklæring.

Prisen på en livsforsikring avhenger først og fremst av hvilken forsikringssum du velger. Jo høyere forsikringssum, jo høyere vil prisen være. Prisen stiger også i takt med alderen din. Det er fordi risikoen vi har øker jo eldre du blir. Prisen kan bli høyere hvis du har en sykdomshistorie eller står i risikosonen for å få en sykdom. Dette kommer frem av helseerklæringen.
Vi anbefaler at du dekker din andel av gjelden til husstanden i tillegg til en årslønn. Da slipper de etterlatte å bekymre seg for økonomien hvis du går bort. Mange velger å dekke hele gjelden.
Du bestemmer selv hvem som får utbetalingen. Det gjør du ved å begunstige eller ved et testament. Hvis ingen begunstiges eller oppnevnes i testamentet, følger utbetalingen arveloven. Ønsker du at andre enn eventuell ektefelle skal motta utbetalingen er det viktig at du begunstiger disse. Det kan være samboer, særkullsbarn eller andre du ønsker skal motta utbetalingen dersom du dør. Husk at utbetalingen for livsforsikringen er skattefri.