Hopp til innholdet
Far smiler til liten datter
Juridisk

Åpenhet i Eidsberg Sparebank

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Loven innebærer at virksomhetene får en informasjonsplikt, en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av både egen virksomhet og av leverandører og forretningspartnere, samt en plikt til å publisere en redegjørelse på bakgrunn av aktsomhetsvurderingene i form av en offentliggjort rapport.

Eidsberg Sparebank er underlagt åpenhetsloven, sammen med ca. 7000 norske virksomheter. Bankens redegjørelse er publisert lenger ned på siden, og er signert av bankens styre og administrerende banksjef. Banken redegjørelse er oppdatert for regnskapsåret 2023, uten vesentlige endringer i innhold, og uten noen endringer i konklusjon.

 

Egen virksomhet og forretningspartnere

Eidsberg Sparebank har i lang tid hatt fokus på anstendige arbeidsforhold internt, og velger leverandører og samarbeidspartnere med lokal forankring, solid drift og med fokus på gode arbeidsforhold for de ansatte.

Eidsberg Sparebank har gjennomført aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, samt aktsomhetsvurderinger av sine sentrale leverandører og forretningspartnere. Aktsomhetsvurderingene er redegjort for i en egen rapport som er signert av bankens styre. Konklusjonen er at det ikke er identifisert faktisk negative konsekvenser eller vesentlige risikoer for brudd på anstendige arbeidsforhold eller grunnleggende menneskerettigheter verken i egen virksomhet eller i leverandørkjeden.

Eidsberg Sparebank vil fortsatt ha et sterkt fokus på anstendige arbeidsforhold og respekt for grunnleggende menneskerettigheter, både internt og blant de forretningspartnere og leverandørene som banken benytter.

 

Spørsmål

Eidsberg Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven løpende. Skulle det være spørsmål om aktsomhetsvurderingene, eller hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på omverden, så er det bare å ta kontakt med oss på baerekraft@esbank.no