Hopp til innholdet
Juridisk

Antihvitvask

Som bank er vi pålagt av myndighetene å forhindre og forebygge hvitvasking av penger. Som en del av dette arbeidet må vi innhente en del informasjon fra deg som kunde. Dette omfatter blant annet hvem du er, hvordan du skal bruke bankens produkter og tjenester, samt hvor dine penger kommer fra og hva de skal brukes til. Spørsmålene kan enten komme i form av kundeerklæringsskjema, eller som direkte henvendelse til deg fra banken. Hvordan du som kunde bruker banken vil, av naturlige årsaker, forandre seg over tid. Vi er derfor avhengige av å innhente ny informasjon fra deg med jevne mellomrom.

Hvorfor trenger banken kopi av din legitimasjon?

Som bank er vi underlagt et prinsipp som kalles «Kjenn din kunde».

Dette innebærer at vi skal ha god dokumentasjon og kunnskap om hvem våre kunder er. Derfor er vi helt avhengige av å ha oppdatert og gyldig legitimasjon på kundene våre til enhver tid. Som utsteder av BankID er vi blant annet pålagt å ha gyldig pass på utstedelses- og fornyelsestidspunktet.

Hvorfor må banken vite hvor pengene mine kommer ifra?

Midlenes opprinnelse er et viktig begrep i bankens arbeid med å forebygge hvitvasking av penger. Vi plikter å innhente informasjon om hvor kundenes midler stammer ifra og hva de er oppgjør for.

Kontantinnskudd er et godt eksempel på situasjon hvor bank er avhengig av å be kunde redegjøre for midlenes opprinnelse. Bank har ingen annen mulighet til å forstå hvor disse kontantene stammer uten å spørre kunde direkte.

Det samme gjelder ved overføringer fra egen konto i annen bank. Det kan være at du som kunde mottar lønnen din i annen bank og fører deler av denne til oss månedlig. Dette er en situasjon hvor vi som bank har et kunnskapsgap om din økonomiske situasjon, og vil være avhengige av å be deg redegjøre for hvor disse pengene som overføres kommer ifra.

Eksemplene er ikke uttømmende og situasjonen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

PEP – politisk eksponert person

Politisk eksponerte personer er personer som innehar stilling eller verv hvor risikoen for hvitvasking eller korrupsjon defineres som høyere enn ellers.

Dette kan være stillinger som Statsminister, stortingsrepresentanter, Dommer i Høyesterett eller militær offiser av høyere rang – for å nevne noen. Banken plikter å gjøre ytterligere kundetiltak på kunder som defineres som PEP, og er derfor helt avhengige av å identifisere hvem disse er. Spørsmål om PEP får du både i kundeerklæringsskjemaet vårt og du kan bli spurt direkte av rådgiver om stillingen du innehar og om denne inngår i PEP-definisjonen. Dette antas at kunde vet selv, men det vil være situasjoner hvor kunde er i tvil. Da vil bank gjøre en egen vurdering av dette.

Hvorfor må banken vite en bedrifts eiere og struktur?

På samme måte som med privatkunder, er banken pålagt å kjenne bedriftskundene sine.

Vi må vite hvem som eier og styrer bedriften, enten det er et lite enkeltpersonsforetak eller et større konsern med datterselskaper og kompleks eierstruktur. Det vil også være relevant for banken å få informasjon om hvordan driften i selskapet foregår; eventuelle leverandører og kundemasse, antall ansatte og om det foregår handel på tvers av landegrensene m.m. All informasjon om selskapet er viktig i bankens arbeid i å bli kjent med kunde og kundens drift.

Hva hvis jeg ikke gir banken de opplysningene de etterspør?

Dersom Eidsberg Sparebank ikke er i stand til å gjennomføre tilfredsstillende kundetiltak ihht. Hvitvaskingsloven kan vi bli nødt til å sperre ditt kundeforhold midlertidig. 

Dette dersom vi ikke får god nok informasjon om deg som kunde, om hvordan du benytter våre tjenester og produkter og hvor dine midler stammer i fra. I ytterste konsekvens kan ditt kundeforhold bli avviklet i sin helhet, dersom manglende informasjon/redegjørelse ikke kan oversendes banken. Vi setter stor pris på god dialog med kundene våre og som lokalbank betyr det mye for oss med god kjennskap til kundene våre. Dersom du skulle motta en henvendelse fra oss vedr. din bruk av banken; svar på henvendelsen eller ta kontakt med oss dersom noe er uklart.