Hopp til innholdet
Åpningen av Sparebankbrua ved Mysenelva i Mysen (2013)

Gaver og sponsing

Hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet. Vi ser det som en viktig rolle å kunne støtte lokale lag og foreninger, samt enkeltutøvere innen idrett, kultur eller frivillig arbeide. Aller helst skulle vi gitt til alle innenfor disse kategoriene, men vi må prioritere mellom alle de søknadene som kommer. Aktiviteter rettet mot barn og unge vil være prioritert.

Eidsberg Sparebank har to vinklinger for å gi støtte. Det kan være som sponsing, hvor markedsavdelingen anser reklameverdien til å være stor nok til å forsvare, eller som en gave. Gaver innvilges av bankens styre. Hovedutdelingen av gaver foregår etter en åpen søknadsrunde i slutten av januar hvert år. Denne utlyses på bankens nettsider og i sosiale medier. 
For øvrig støtte/bidrag gjennom året bør man søke minst to måneder før tiltaket man trenger penger til. Dette fordi vi nå samler opp alle mottatte søknader for en vurdering i slutten av hver måned. Dette for å gi en mer rettferdig fordeling.   

Kriterier
Hver enkelt søknad behandles individuelt, men vi har også noen generelle kriterier vi forholder oss til:
• Mottaker skal ha Eidsberg Sparebank som sin hovedbankforbindelse.
• Være et positivt bidrag til lokalsamfunnet.
• Selv om mottakere er del av en større organisasjon, behandles kun søknader med lokalt initiativ. Dette utelukker henvendelser fra tredjepart, på vegne av søker.
• Prosjekter rettet mot barn og unge, med fokus på bredde, blir prioritert.
• Kunne plasseres inn under én av de følgende kategorier:
• Idrett
• Kultur
• Barne- og ungdomsaktiviteter
• Prosjekt til glede for en stor andel av lokalbefolkningen
• Humanitært/sosialt arbeid
• Mottaker må ha et organisasjonsnummer. 
• Det gis kun støtte til aktiviteter/prosjekter som er åpne for alle. 
• Det gis ikke annonsestøtte.
• Det gis ikke støtte til reiser. 
 
Hvordan søker man?  
Vi foretrekker å motta søknader på e-post. Disse kan sendes til post@esbank.no. Til tider er pågangen ganske stor, og det tar tid å vurdere alle søknader seriøst. 
Pass på å få med følgende:
• Informasjon om søker. Anta at vi ikke vet noe om dere/deg.
• Forklar grundig hva det søkes om penger til.
• Oppgi gjerne hvor mye penger dere (realistisk) håper på. Ikke alltid vi kan innvilge alt, men det gir oss en pekepinne på rammene. Noen forslag til "pakker" er ofte fint (se neste punkt).
• Hva kan vi få igjen for den summen vi betaler? Det er lettere for oss å kunne bidra hvis det skaffer oss positiv oppmerksomhet. Dere kjenner saken bedre enn oss, så forslag til dette er fint.
• Gi en oversikt over økonomien. Hva slags kostnader og inntekter er det? Har dere fått penger av oss før? Hvem andre bidrar?
• Kontaktinformasjon til dere. Igjen; vi foretrekker e-post, da dette er mest tidsbesparende for oss.