Eika Norden falt -1,1% i september. Til sammenligning falt det nordiske aksjemarkedet med -1,7%, målt i norske kroner. Eika Norden leverte dermed en meravkastning på 0,6% i september, og så langt i år har fondet steget med +9,1% mens den nordiske referanseindeksen har steget +9,6%.

Status                                                                                                                                                                       

Det globale aksjemarkedet fortsatte den svake utviklingen gjennom september og har nå lagt bak seg to negative måneder. På indeksnivå falt verdensindeksen MSCI med hele 4,2 %, målt i USD. Stigende lange renter, kombinert med uro for svekkelse av den globale konjunkturen, er hovedårsaken til den svake utviklingen. Oljeprisen steg med nesten 10 dollar per fat gjennom september til 95 dollar, og målt i lokal valuta er Oslo Børs det eneste positive aksjemarkedet de siste 2 måneder i Norden. Oslo Børs målt ved OBX steg +2.4 %, hvor energisektoren bidro til den positive avkastningen. Danmark, Sverige og Finland leverte negativ avkastning mellom -2 % og -3 %.

På sektornivå i Norden bidro energi, finans og råvarer positivt, mens rentesensitive sektorer som eiendom, helse, og kraftselskaper bidro negativt. I tillegg har sektorer og selskaper med høy prising på inntjeningsmultipler, som teknologi og industri, blitt solgt i sammenheng med stadig stigende lange renter.

Avkastning i september                                                                                                                                   

Equinor var den sterkeste bidragsyteren i porteføljen gjennom september, med en oppgang på 7.0 % støttet av videre oppgang i både olje- og gasspriser. Bankene i porteføljen handlet også sterkt gjennom måneden med høyere renter som støtte for forventet inntjening. Danske Bank bidro mest til porteføljeavkastningen med en oppgang på 3.6 %. Zealand Pharma, et dansk biotekselskap, handlet opp 16 % på måneden på bakgrunn av økt optimisme rundt selskapets fedme-portefølje. 

På den negative siden bidro to helseselskaper, Coloplast og Genmab, negativt til avkastningen i september, begge med nedganger rundt 7 %. Nedgangen skyldes ikke noen selskapsspesifikke nyheter utover at den generelle renteoppgangen har presset prisingsmultiplene innenfor helsesektoren. Nokia som opererer innenfor kommunikasjonsteknologi, falt 7 % i september på bekymring rundt at teleoperatørene er mer forsiktige med å bestille nytt utstyr.