Hopp til innholdet

Egen pensjonskonto

EPK er en samlekonto for pensjonen din. Kontoen gjør det enklere for deg å få oversikt over pensjonen du opparbeider deg, og å spare til pensjonisttilværelsen. Vi hjelper deg gjerne med pensjonssparingen din!

Egen pensjonskonto (EPK)

Egen pensjonskonto samler all pensjon du har opptjent, både fra nåværende arbeidsgiver og fra tidligere arbeidsplasser.

Dette gjør at du enkelt kan få en bedre oversikt og kontroll over hvor mye pensjon du til enhver tid har spar opp.
Du kan selv velge hvordan pensjonspengene dine skal investeres. Dette gjør du ved å velge en risikoprofil ut ifra hvor stor andel aksjer du ønsker å investere i. Vi hjelper deg gjerne med finne ut av riktig risikoprofil for pensjonssparing. Din egen pensjonskonto følger deg gjennom arbeidslivet og eventuelle ulike arbeidsgivere. 

Dette lurer mange på om pensjon

Du kan selv bestemme hvor du ønsker å ha pensjonen din. Du kan velge å ha pensjonskontoen din hos den leverandøren som arbeidsgiver har valgt, eller du kan velge en annen leverandør.

I tillegg til å bestemme hvilken leverandør du ønsker at pensjonen din skal plasseres hos, kan du også velge mellom ulike risikoprofiler. Ett valg er å beholde den profilen som arbeidsgiveren din har valgt for deg. Ett annet valg er å bestemme en risikoprofil avhengig av hvor stor andel av aksjer og renter du ønsker å spare i. Desto høyere andel aksjer, desto større risiko. Motsatt er det lavere risiko med lavere andel aksjer, noe som kan resultere i lavere avkastning på pensjonssparingen din. Det er også mulig å justere andelen aksjer avhengig av alder, for eksempel med profilen som heter Eika Selvvalgt Livssyklus. En slik profil vil automatisk justere ned risiko og aksjeandel jo eldre du blir.

Det finnes flere fordeler med egen pensjonskonto:

  • Du kan enklere ta et mer aktivt eierskap til egen pensjonssparing 
  • Du får enkelt oversikt over pensjonspengene dine fra nåværende arbeidsgiver og tidligere arbeidsplasser
  • Ved å samle opptjent pensjon på èn konto, sparer du gebyrer fordi du ikke må betale for flere kontoer
  • Hvis du har kontoen din hos den leverandøren som arbeidsgiveren din har valgt, er det arbeidsgiver som betaler gebyret for kontoen
  • Hvis du har valgt leverandør selv, er det du som betaler gebyret for kontoen. Men gebyret som arbeidsgiver måtte ha betalt for deg, får du direkte. 

Ja, og det kan være lurt å ha egen pensjonskonto i banken. Dette er fordi:

  • Du får bedre oversikt over egen økonomi når alt er samlet på ett og samme sted
  • Det er enklere for deg å kun ha én aktør å forholde deg til
  • Når økonomien din er samlet på ett og samme sted, kan det være enklere for rådgiver i banken å tilby personlig rådgivning for deg og dine behov – i dag og for fremtiden

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.