Oppdatert 21.10.2022

STYRET

Anders Gimmingsrud - leder

John G. Østereng - nestleder

Hilde M. Brandsrud

Merethe Sundell
Lars Erik Erøy
Marit Bjørnland

Linda Kleiven (ansattevalgt)

 

Varamedlemmer:

Kristin Lysaker (1. vara)

Tom Arne Tørfoss (2. vara)

Camilla Nybakken (ansattevalgt)

 

 

GENERALFORSAMLINGEN

Knut J. Herland – leder                                                           

Anne Berit Lund Haube – nestleder

 

Kundevalgte:
Nilla Lysaker
Hege Gammelsrud Thoresen
Runar Andresen
Hege Bakke
Thor Øyvind Midtfjeld
Even Elvenes
Hans Kristian Olsen
Wenche Øiestad
Jon Fredrik Alvim
Fredrik Mortvedt
Per Anders Buer
Barbro Bye Eriksen

Endre Solberg

Tommy Skullerud

Varamedlemmer:
Lars Martin Uvaag
Anne Lena Mjøen Moum
Erik Biltvedt

Ingunn Herstad Hensel

Merethe Jonassen

Nina Kjoshagen

Stina Lippestad

Monica Haugland Arnegård

Ansattevalgte:

Mats Isaksen

Randi Johansen

Trond Høntorp

Kari Almark                                                

Per Kristian Skaarer

 

Varamedlemmer:

Linda Kleiven

Nina Ørka

Lene Aas

 

 

VALGKOMITE                                    Personlige varamedlemmer:

Trond Høntorp                                        Per Kristian Skaarer

Wenche Øiestad                                   Tommy Skullerud

Fredrik Mortvedt (leder)                         Ingunn Herstad Hensel

Anne Berit Lund Haube                         Endre Solberg

 

Instruks for kundevalg i Eidsberg Sparebank

Instruks for valgkomiteen 2020

Vedtekter 2020