Oppdatert 24.04.2023

STYRET

Anders Gimmingsrud - leder

John G. Østereng - nestleder

Kristin Lysaker

Merethe Sundell
Lars Erik Erøy
Marit Bjørnland

Linda Kleiven (ansattevalgt)

 

Varamedlemmer:

Tom Arne Tørfoss (1. vara)

Tiril Røssum-Tokerud (2. vara)

Camilla Nybakken (ansattevalgt)

 

 

GENERALFORSAMLINGEN

Knut J. Herland – leder

Anne Berit Lund Haube – nestleder

 

Kundevalgte:
Nilla Lysaker
Hege Gammelsrud Thoresen
Runar Andresen
Hege Bakke
Lars Martin Uvaag
Even Elvenes
Erik Biltvedt
Wenche Øiestad
Jon Fredrik Alvim
Ingunn Herstad Hensel
Per Anders Buer
Barbro Bye Eriksen
Endre Solberg
Tommy Skullerud

Varamedlemmer:
Anne Lena Mjøen Moum
Merethe Jonassen
Nina Kjoshagen
Monica Haugland Arnegård
Jan Tore Jakobsen
Thomas Berg
Anne Mustorp Nilsen

 

Ansattevalgte:

Mats Isaksen

Randi Johansen

Trond Høntorp

Kari Almark                                                

Per Kristian Skaarer

 

Varamedlemmer:

Linda Kleiven

Nina Ørka

Lene Aas

 

 

VALGKOMITE                                    Personlige varamedlemmer:

Trond Høntorp                                        Per Kristian Skaarer

Wenche Øiestad                                   Tommy Skullerud

Ingunn Herstad Hensel                 Lars Martin Uvaag

Anne Berit Lund Haube                         Endre Solberg

 

Instruks for kundevalg i Eidsberg Sparebank

Instruks for valgkomiteen 2020

Vedtekter 2020