Hopp til innholdet

Spørsmål og svar om fusjonen

Hva betyr det at vi slår oss sammen med Marker Sparebank?

Hva er hovedgrunnen til sammenslåingen?

Først og fremst handler det om å bli en bedre bank for kunder, ansatte og lokalsamfunn.

Ved å slå oss sammen blir vi i bedre stand til å møte myndighetenes stadige skjerpede krav til oss som bank og kundens behov. Nå kan vi vokse med kundene og styrke vår posisjon i lokalsamfunnet. Vi blir mer konkurransedyktige.

 

Når vil fusjonen skje?

Vi planlegger for at den juridiske fusjonen skjer i 4.kvartal 2024. Da er vi én bank juridisk og organisatorisk. Den tekniske fusjonen skjer i 2.kvartal 2025. Det innebærer at samkjøringen av alle systemer og tekniske løsninger skal være på plass. Da blir vi én bank også i praksis.

 

Hva betyr dette for meg som kunde?

Du får en enda bedre bank. Vi kan videreutvikle våre tjenester og produkter og vi får mulighet til å vokse med kundene.

Marker og Eidsberg Sparebank skal være en bank der du er.

Vårt mål skal alltid være å ha fornøyde kunder og god kundeservice. Vi skal være gode på helhetlig økonomisk rådgivning, vi skal være personlige og ha gode digitale løsninger – enten du er bedrifts- og privatkunde.

God rådgivning skjer i møtet mellom mennesker. Du treffer oss på en skjerm eller der du er. Derfor vil du fortsatt finne oss i Aremark, Rømskog, Ørje, Rakkestad, Mysen, Moss og Sarpsborg.

 

Kommer dere til å legge ned kontorer?

Nei. Alle kontorene blir med videre.

 

Må jeg bytte kontonummer?

Nei, du må ikke bytte kontonummer. Rent praktisk behøver du ikke gjøre noen ting. Du vil få samme nettbankløsning som i dag, møte de samme menneskene og kunne stikke innom de samme bankkontorene som i dag.

 

Må jeg bytte nettbank?

Nei, du må ikke bytte nettbank. Rent praktisk behøver du ikke gjøre noen ting. Du vil få samme nettbankløsning som i dag, møte de samme menneskene og kunne stikke innom de samme bankkontorene som i dag.

 

Blir jeg en liten kunde i en stor bank.

Marker og Eidsberg Sparebank blir en av de mest solide sparebankene i Norge. Vi skal fortsatt være lokalbanken du kjenner, samtidig som vi utvikler oss for å kunne levere det du som kunde trenger også i fremtiden. Sammen blir vi en moderne, lokal og regional bank.

 

Hva med rentene? Får jeg nye betingelser?

Første og fremst kan du være trygg på at Marker og Eidsberg Sparebank skal ha konkurransedyktige betingelser. Hvordan betingelsene blir er det litt for tidlig å svare på. Dette er noe vi skal jobbe med videre i prosessen, og alle kunder vil bli varslet i god tid.

 

Hva med de ansatte – vil de miste jobben?

Nei. Alle ansatte blir med videre.

 

Hovedkontoret blir på Mysen. Der har akkurat Eidsberg bygget nytt stort bygg. Betyr det at alt flyttes dit?

Nei. Vi skal beholde alle bankkontorer som i dag. Vi skal fortsatt være på Ørje, Rakkestad, Aremark, Rømskog, Mysen, Moss og Sarpsborg.

 

Hvem blir leder?

Glenn Haglund blir administrerende banksjef, mens Øystein Ulsrød (Marker) blir viseadministrerende banksjef.

 

Hvorfor er det Glenn som blir lederen?

Det er helt naturlig da Rune Iversen går av med pensjon. Rune blir styreleder.

 

Hvorfor er det Eidsberg som kjøper/overtar Marker?

For alle praktiske formål er vi likeverdige parter og det har preget – og skal fortsette å prege – prosessen. Men noen må rent juridiske være overtakende part, og det er Eidsberg sparebank.

 

Er det mulig å øke lønnsomheten uten å redusere antall ansatte?

Vi trenger alle ansatte. Målet vårt er å vokse. Lønnsomheten er allerede god, og den skal bli enda bedre blant annet ved at vi vokser og samtidig henter ut effektivitetsgevinster på ulike områder internt.   

 

Hva slags synergier blir det av fusjonen?

Først og fremst skaper vi et sterkere fagmiljø og får mer robust bank. Det gir oss bedre evne til å vokse med kundene – det bidrar til høyere inntjening. Dernest handler det om effektivitetsgevinster i form av samkjøring av systemer og struktur.

 

Hvor mye skal dere vokse?

Den nye banken vil være en av de meste solide sparebankene i Norge og med en god kapitaldekning. Banken skal ha fokus på kontrollert, lønnsom vekst.

 

Er det en mulighet for at denne fusjonen ikke blir noe av? 

Styrene og administrasjonen opplever at dette er en strategisk riktig og viktig fusjon. Endelig vedtak skjer på generalforsamlingene 29. april og deretter sendes søknad til Finanstilsynet. Fusjonen er betinget godkjennelse fra Finanstilsynet.

 

Hva skjer med gavefondene i de to bankene?

De slås sammen. Som Marker og Eidsberg Sparebank får vi muligheten til å øke vårt samfunnsengasjement og skape et enda større gavefond for våre lokalsamfunn. Vi skal være en sterk og synlig lokal støttespiller for folk og foreningsliv.

 

Hvorfor skjer dette nå?

Banksektoren i Norge opplever stadig skjerpede myndighetskrav både internasjonalt og nasjonalt på stadig flere områder. Det gjør at vi trenger større fag- og kompetansemiljøer internt både i dag og i fremtiden. Det foregår også en konsolidering i banksektoren nå som gjør det viktig å styrke vår konkurransekraft for å kunne vokse sammen med våre kunder.

 

Skal vi dere fortsatt være en del av Eika?

Ja, Eika gjør oss enda sterkere – og vi skal bidra til å utvikle Eika Gruppen videre som god tjenesteleverandør til bankene. Det er helt sentralt for at vi skal være best på helhetlig økonomisk rådgivning. 

 

Hva med eiendomsmegling?

Marker og Eidsberg Sparebank skal være majoritetseier i Aktiv Østfold Eiendomsmegling og fortsette å styrke satsningen på eiendomsmegling i Østfold. Det er helt sentralt for at vi skal være best på helhetlig økonomisk rådgivning. 

 

Hva skjer med sponsorvirksomheten? Vil dere fortsette å støtte lokale lag og foreninger?

Ja. Vi skal fortsette å støtte lokalt næringsliv og foreningsliv gjennom sponsorater og gaver. Sammen får vi mulighet til å gi enda mer støtte til lokalsamfunnene vi er en del av.